Sosyal medya platformlarının yükümlülükleri belli oldu

Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek, temsilci Türk vatandaşı olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya idari para cezası, reklam yasağı, internet trafiği bant genişliğinin daraltılması gibi cezalar uygulanabilecek. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda 5 milyon lira idari para cezası kesilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edildiği karar, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları kapsıyor. Söz konusu usul ve esasların uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

İnternet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren gerçek veya tüzel kişiler sosyal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilmeyecek. 

Kişisel, elektronik ticaret ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar da kapsam dışında olacak.

Bu kişilerin Türkiye'de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişiliğini kazanmış olması, gerçek kişi olarak belirlenen temsilci veya temsilcilerin Türk vatandaşı olması zorunlu kılındı.

Temsilciler, ilgili makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesini, kişiler tarafından ilgili Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını, raporlama, sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükler ile kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Kanunun ilgili maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara cevap verecek. Sosyal ağ sağlayıcı, başvurulara en geç 48 saat içinde olumlu ya da gerekçesi belirtilmek kaydıyla olumsuz cevap verecek. Türkçe yapılan başvurular Türkçe cevaplandırılacak.


Kaynak : haber7

Yazar
Dünyanın Sesi

0 yanıt Bir yanıt yazın

Yanıtınızı Bırakın