Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE – 1 TARAFLAR

1.1

İşbu Üyelik ve Ürün Satım Sözleşmesi ("Sözleşme"), ARNOMA MEDYA TEKNOLOJİ YAZILIM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Satıcı") ile Satıcı’nın maliki olduğu www.dunyaninsesi.com.tr isimli internet sitesi (“Site”) üzerinden ürün satın almak isteyen alıcı (“Alıcı”) arasında aşağıdaki tarihte akdedilmiştir.

a. Satıcı Bilgileri

Satıcı’nın Unvanı

: ARNOMA MEDYA TEKNOLOJİ YAZILIM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi

: Çiftlik Mah. Lise Cad. No:32-1 Hitit Apt. D:10 İlkadım/SAMSUN

Telefon

: +90 362 433 0 700

Fax

:

E-mail

: info@arnoma.com.tr

MERSIS No

: 0080 0820 0140 0001

b. Alıcı Bilgileri

 

Alıcı’nın Unvanı

 

Adresi

 

Vergi Numarası

 

Telefon

 

İrtibat Kişisi

 

E-mail

 

1.2

Satıcı ile Alıcı tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3

Alıcı, Satıcı ile işbu Sözleşme’yi imzalarken, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Satıcı da aşağıdaki hususları Alıcı’ya beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle, hizmet satın alınırken Alıcı tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğruluğu Alıcı tarafından taahhüt edilmektedir.

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN AKTEDİLMESİ

2.1

ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

2.2

TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

2.3

ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

2.4

TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

2.5

İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE – 3 KONU VE AMAÇ

İşbu Sözleşme’nin konusu ve amacı, Site üzerinden alışveriş yapacak Alıcı’nın Site’ye üyeliğinin koşullarının düzenlenmesi, Alıcı’nın Site’den yararlanma ve kullanma şartlarının ve Satıcı’nın Site’de sergilenen ürünlerin satışını yapmasının, ürünlerin Alıcı tarafından yeniden satışı ve ürünlerin teslimi ile ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği içerikteki nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE – 4 ÜYELİK

4.1

Alıcı, Site üzerinden yapacağı alışverişleri tacir sıfatıyla gerçekleştireceğini, ticari/mesleki amaçlarla hareket ettiğini, Site’den ürünleri ticari gelir elde etmek, yeniden satışını gerçekleştirmek üzere satın alacağını beyan ve taahhüt eder. İşbu nedenle Alıcı tüketici mevzuatı kapsamında “tüketici” sıfatı taşımayacağının bilincindedir.

4.2

Alıcı Site’de başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.3

Alıcı, Site’yi kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

4.4

Alıcı, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.5

Alıcı’nın Site’den aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Alıcı’ya aittir. Alıcı bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya aittir.

4.6

Satıcı, Alıcı verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Alıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Alıcı, Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Satıcı’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.7

İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Satıcı’yı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.8

Satıcı’nın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin Alıcı’nın üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve mevzuatın imkan verdiği ölçüde Alıcı’ya ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

4.9

Satıcı tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.10

Satıcı, Alıcı'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, ve (b) Alıcı’nın rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

4.11

Satıcı Site’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Alıcı, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.12

Satıcı, Site’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir. Satıcı dilediği bir zamanda Site’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir, bu halde Satıcı’nın Alıcı’ya veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.13

Site’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Satıcı’ya aittir.

4.14

Satıcı, Site üzerinden Alıcı’nın başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Alıcı’nın geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Satıcı sorumlu değildir. 

4.15

Alıcı, Site’yi kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE – 5 ÜRÜN TEDARİĞİ

Satıcı, Alıcı tarafından Site üzerinden sipariş verilen ürün(ler) belirttiği zamanda ve en uygun biçimde Alıcı’ya teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Malın /Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, adedi, içeriği vb.) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE – 6 TAŞIMA VE/VEYA TESLİMAT

6.1

Alıcı tarafından Site üzerinden sipariş edilen ürünler Satıcı’nın belirlediği hizmet teslim şekli ve yöntemleri ile ARNOMA MEDYA TEKNOLOJİ YAZILIM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından karşılanır.

6.2

Satıcı, Alıcı’nın sipariş ettiği ürünleri belirtilen şekilde tam ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. Alıcı malı teslim anında kontrol ederek teslim almakla yükümlüdür. Alıcı teslim anında ürün(ler) ile ilgili bir sorun tespit etmesi halinde sorunun niteliğini içeren bir tutanak tutmak, tutanağı imzalayarak kayıt altına alıp 3 (üç) iş günü içinde konuyu Satıcı’ya yazılı olarak bildirmek ve tutanağın aslı gibidir yapılmış kopyasını Satıcı’ya iletmekle yükümlüdür (“Ayıp Bildirimi”). Aksi halde Satıcı ürünlerde tespit edilen eksik ve ayıplardan sorumlu olmayacaktır.

6.3

Satıcı, Alıcı’nın teslimat sırasında oluşan doğrudan zararlarından sorumludur. Ürünlerde teslimat tamamlandıktan sonra oluşabilecek hasarlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4

Satıcı Ayıp Bildirimi’ni aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde ürünleri Alıcı’dan teslim almak ve ayıp incelemesi yapmakla yükümlüdür. Satıcı bu inceleme sonucu ayıplı olduğunu tespit etiği malları Alıcı’nın talebine uygun olarak değiştirmekle veya ayıplı malın bedelini Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE – 7 FİKRİ MÜLKİYET

Alıcı işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile Satıcı’nın temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanmayacağını kabul ve beyan eder. Alıcı, önceden yazılı onayını almaksızın herhangi bir şekilde Satıcı’ya ve/veya Satıcı’nın grup şirketlerine ait marka, logo, ticari ünvan gibi Fikri Mülkiyet haklarını kullanamaz, bu haklardan hiçbir şekilde istifade edemez. Bu madde kapsamındaki her türlü izin veya onay Alıcı tarafından alınacak, vergi de dahil her türlü ödemeler Alıcı tarafından yüklenilecektir. İşbu nedenle Satıcı herhangi bir ödeme (vergi, ceza, faiz vb.) yapmak durumunda kalınırsa Alıcı, Satıcı’nın yapmış olduğu ödemeleri nakden ve defaten derhal tazmin edecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında “Fikri Mülkiyet”; (i) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model, dizayn ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları; (ii) herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, dizayn, kavram ve düşünceleri; (iii) her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; (iv) her türlü bilgisayar programları ve yazılımlarını (kaynak kodları, nesne kodları, veri ve veri tabanları, algoritma ve kron kodlarını); (v) yürürlükteki hukuk uyarınca “eser sahibi” sıfatıyla sahibi olunan her türlü esere ilişkin çoğaltma, işleme, yayma, temsil, radyo, TV, mobil veya internet kanalı ile veya sair araçlarla yayınlama, kamuya sunma gibi her türlü mali haklar ve bunlara ilişkin kullanma, yararlanma, devir, ve takip hakları da dahil olmak üzere, Türkiye ya da başka bir ülkede 4 tescil edilmiş ya da edilmemiş veya tescil edilme sürecinde olan ticari markalar, servis markaları, ticari isimler, ticari sloganlar, tasarım hakları, patent hakları, yararlı modelleri, tescilli tasarımlar ve bunlar üzerindeki mülkiyetler, telif hakları, internet siteleri ve bilgisayar programlarının doğasından kaynaklanan her türlü mali ve manevi hakları, teknoloji bilgileri, uygulamalar, yöntemler, operasyonlar, deneyim, ekipman spesifikasyonları ve kılavuzları, pazarlama bilgileri, pazarlama ve reklam teknikleri, müşteri listeleri, satıcı listeleri ve her türlü yazılı veri, raporlar, yorumlar, bilgiler, tahminler ve proje ya da ürün ile ilgili bilgileri içeren ya da başka şekilde yansıtan kayıtlar ile her türlü analiz, derleme, inceleme ve proje ile ilgili olarak bu bilgileri içeren ya da yansıtan diğer belgeleri ifade eder.

MADDE – 8 SÜRE VE FESİH

8.1

İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

8.2

Satıcı, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında olmaksızın Sözleşme’yi en az 1 (bir) haftaönceden yazılı olarak bildirmek koşulu ile feshedebilir. Bu halde Alıcı fesihten kaynaklanan herhangi bir hak iddasında bulunamayacağı gibi hiçbir suretle tazminat da talep edemeyecektir.

MADDE – 9 DEVİR YASAĞI

Alıcı’nın, Satıcı’nın yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Satıcı işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Alıcı’dan ön izin almaksızın iştiraklerine veya bağlı şirketlerine devredebilir.

MADDE – 10 – DİĞER HÜKÜMLER

10.1

Yürürlük: İşbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra hukuken ve tabiatı icabı yürürlükte kalması gerekli olan Sözleşme hükümleri, Sözleşme’nin herhangi bir şekilde feshi sonrasında da Taraflar arasında yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.2

Değişiklikler: İşbu Sözleşme, ancak Taraflar’ın yazılı anlaşması ile değiştirilebilir.

10.3

Bildirimler: İşbu Sözleşme kapsamında yapılan tüm bildirimler TTK hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

 

Yukarıdaki hüküm saklı kalmak üzere, TTK’nun 18/III maddesinde belirtilen bildirimler noter kanalıyla ya da telgraf veya iadeli taahhütlü mektupla yapılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen adreslerde meydana gelen bir değişiklik adres sahibi Tarafça diğer Taraf’a elektronik posta ile bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılan bildirimler işbu Sözleşme hükümlerine göre geçerli olarak yapılmış kabul edilecektir.

10.4

Gizlilik: İşbu Sözleşme’de açıkça aksi belirtilen haller hariç, Taraflar birbirlerinden öğrendikleri gizli bilgileri öğrendikleri Taraf’ın yazılı izni olmaksızın açıklayamazlar. Şu kadar ki; bu kısıtlama aşağıdaki hallerde uygulanmaz:

(a)

Gizli bilgiyi alan Taraf’ın kusuru olmaksızın bilgi kamuya açık hale gelmişse;

(b)

İşbu Sözleşme’den önce gizli bilgiyi alan Taraf’ın elinde bu bilgi mevcut ise;

(c)

Herhangi bir resmi makam kararına istinaden veya mevzuat uyarınca gizli bilginin açıklanması gerekiyorsa.

10.5

Kısmi Hükümsüzlük: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik Sözleşme’nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşme’nin temelini etkilememelidir.

10.6

Uyuşmazlıkların Çözümü: Taraflar, aralarında işbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık Samsun (Merkez) Mahkemeleri ve Samsun (Merkez) İcra Dairelerince çözümlenecektir.

10.7

Mücbir Sebepler: Taraflar’ın bu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası, ilgili diğer Taraf’ın kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir mücbir sebepten dolayı ve ilgili Taraf’ın herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşırsa, ilgili Taraf anılan mücbir sebebin etkisi devam ettiği müddetçe söz konusu mücbir sebepten etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Sel, yangın, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler, olumsuz hava koşulları, öngörülemez teknik hususlar, resmi olarak ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ekonomik kriz, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da olmasın grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali ve benzeri işçi hareketleri, Taraflar’dan herhangi birinin yetersizliğinden kaynaklanmamak kaydıyla herhangi bir Resmi Makam’ın yasama ve idari işlemleri ve bilgisayar ve sistem arızaları mücbir sebep sayılır. Yükümlülükleri herhangi bir mücbir sebepten etkilenen Taraf söz konusu durumu en kısa zamanda diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecek ve mümkün olan en kısa zamanda, ancak en fazla söz konusu mücbir sebep olayının vukuundan itibaren 15 (onbeş) gün içinde yetkili bir kişi ya da kurum tarafından verilen söz konusu mücbir sebep olayını tevsik edici bir belgeyi diğer Taraf’a ulaştıracaktır.

SATICI

 

ALICI

 

ARNOMA MEDYA TEK. YAZ. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.